Leje af fælleshus | AB Vegavænget

AB Vegavænget

Leje af fælleshus

Udlejning af fælleshuset
Den ansvarlige for fælleshuset er Glen i nr. 10 (mobil 5045 5436 / 91345135  eller mail glen.gamborg@hotmail.dk).

Fremgangsmåde:

1.   Tjek kalenderen på hjemmesiden
eller kontakt den ansvarlige for fælleshuset, for at se om huset er ledigt på
den ønskede dato.

2.   Kontakt den ansvarlige for
fælleshuset – enten ved personlig henvendelse – eller ved at lægge en seddel i
dennes postkassen med den ønskede lejedato, beboernavn, husnummer og
gerne telefonnummer
, så beboeren kan kontaktes ved evt. spørgsmål.

3.   Lejebeløbet betales kontant eller
indsættes på fælleshusets konto reg.nr. 8117 konto nr. 1029449. Betaling af
lejen skal ske ved reservationen af fælleshuset eller senest 8 dage før selve
lejen af fælleshuset.

Mandag til torsdag er prisen kr. 200 pr. dag.
Fredag, lørdag, søndag samt helligdage er prisen kr. 300 pr. dag.

4.   Nøgle udleveres/afhentes hos den
ansvarlige for fælleshuset – jvf. lejeperioden.*

5.   Efterfølgende rengøres
fælleshuset,
 så det er klar til næste udlejning. Der støvsuges, vaskes
gulve og overflader rengøres. Ovnen rengøres, hvis den har været brugt.
Møblerne stilles på plads, ligesom bestik og service mv. skal rengøres i
opvaskemaskinen og sættes på plads. Toiletter rengøres ALTID efter udlejning.
Hvis fælleshusets duge været anvendt, så skal disse vaskes og returneres til
fælleshuset.

 

* Lejeperioden
Lejeperioden gælder officielt fra kl. 11 på den pågældende reserverede dag til kl. 11 den næste dag. Hvis huset ikke er udlejet før, så kan nøglerne til fælleshuset udleveres dagen før udlejningen – og såfremt huset ikke er udlejet efterfølgende, så er det også muligt at udskyde afleveringen. Dette skal dog ske efter aftale med den ansvarlige for fælleshuset.

Der er plads til ca. 36 personer til spisning.


HUSK AT TAGE HENSYN TIL NABOERNE
Ved anvendelse af fælleshuset skal der tages hensyn til naboerne. Hold derfor døre og vinduer lukkede, hvis I spiller musik, og aktiviteter uden for huset skal foregå, så naboerne ikke bliver forstyrret.