Kontakt | AB Vegavænget

AB Vegavænget

Kontakt bestyrelsen

Bestyrelsen kan kontaktes på e-mail: 2620Vega@gmail.com – i akutte tilfælde per telefon.

Bestyrelsen består af:

– Formand Henrik Rasmussen nr. 46
– Næstformand  Jeanne Mikkelsen nr. 14
– Kasserer Jesper Thustrup nr. 20
– Bestyrelsesmedlem Maria Erstrup nr. 30
– Bestyrelsesmedlem Jeanne Mikkelsen nr. 14

Suppleanter:
– Carl Henrik Hansen nr. 7

Andelsforeningens bank:
Nykredit Bank reg.nr. 8117 kontonr. 1029457

Udvalg:

VVS mv.:                   John (43)

Køb/salg + Web        Henrik (46)

Grundejerforening

& Brugergruppen      Jeanne (14)

Antenneforeningen   Lea (10)

Legepladsudvalg:     Jeanne (14)

Redskaber/skur:       Hans (37)

Lade gruppen:           Bettina (20), Glenn (10), Jeanne (14) og Pia (25).

Plante blomster ved

beboerhuset:             Bettina (20).
Preben (40) vander hver søndag.

Fælleshus:                Glen (10) 

 

Arrangementer:        Ledig – desværre

Kontakt driftslederen

Næstformand John Pedersen kan kontaktes om praktiske forhold.

Kontakt ejendommens faste håndværkere

 

  • VVS                     BLAABERG VVS  Telefon 26 29 46 46
  • Elektriker
  • Tømrer
  • Maler
  • Smed

Al kontakt sker i samråd med bestyrelsen.