Ex. generalforsamling 2. juni 2022

Starttidspunkt: 2. juni 2022, kl 20.00 Sluttidspunkt: 2. juni 2022, kl 22.00

Albertslund, den 24. maj 2022

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

 

 

Et medlem af andelsforeningen har betvivlet, at bestyrelsen kan beslutte at ændre placeringen af affaldsøen samt kan acceptere tilbuddet på de delvis nedgravede beholdere, da tilbuddet er lidt højere end oplyst på seneste generalforsamling.

Derfor indkaldes der til:

 

Ekstraordinær generalforsamling i AB Vegavænget

Torsdag, den 2. juni 2022 kl. 20.00 i fælleshuset

 

med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af placering af affaldsø på første parkeringsplads i midterrækken
  4. Godkendelse af tilbud fra Joca A/S på kr. 254.000 inkl. moms samt ca. kr. 5.000 inkl. moms til kraning
  5. Bemyndigelse til bestyrelsen til at anvende op til kr. 40.000 til ekstra omkostninger betinget af generelle prisstigninger og ekstra omkostninger til uforudsete udgifter
  6. Etablering af 2 parkeringspladser på den gamle affaldsplads

 

Tilbud fra Joca A/S, begrundelse for flytningen samt visuelt billede af affaldsøen placeret på parkeringspladsen lægges på foreningens hjemmeside og ophænges i tørretumblerrummet i fælleshuset.

Vedlagt: Fuldmagt.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen