Nyhedsbrev 2022/23 | AB Vegavænget

AB Vegavænget

← Tilbage til nyheder

Nyhedsbrev 2022/23

Udgivet den 08. januar 2023

Bestyrelsens nyhedsbrev for 2022

Hermed vort nyhedsbrev for 2022 med ønsket om alle beboere vil få et godt nytår.

Vi har haft et godt og spændende år, hvor vi udover vor ordinære generalforsamling har afholdt 2 ekstraordinære generalforsamlinger.

Den første for at få godkendt den endelige placering af molokker og den 2. for at få godkendt skifte af administrator samt endelig godkendelse at vore vedtægter.

Vi har efterfølgende fået etableret molokkerne og fået fjernet alle de gamle affaldsstativer, hvilket vi synes har pyntet på vores stier. Brugen af molokkerne og tømning af disse fungerer tilfredsstillende.

Vi har dog en lille bøn om fortsat at sortere affaldet korrekt jf. den omdelte beskrivelse samt om at forsøge at få affaldet smidt ud i de fjerneste områder af molokkerne, så disse ikke opleves at være fyldt så hurtigt.

Vi fik i foråret besked om at der var skimmelsvamp i en bolig. Desværre var det en alvorlig omgang, og vi fik et skadeservicefirma til at udbedre denne. For at få afklaret årsagen til skaden samt for at få fordelt omkostningerne for udbedring af skaden, tog vi kontakt til et byggerådgivningsfirma og til en advokat. Dette bevirkede, at langt størstedelen af udgiften blev dækket af forsikringsselskabet og en mindre del af beboeren. Foreningens udgift blev begrænset til udgiften til byggerådgiveren og advokat i alt 33 tkr.

En anden bolig opdagede, at vandet fra en radiator havde sivet, så gulvbrædderne begyndte at rejse sig. Derfor fik vi også dette gulv undersøgt. Her var en smule skimmel, som blev behandlet. Dette blev heldigvis dækket af vor forsikring.

Bestyrelsen har i år brugt tid på at få en aftale om vintervedligeholdelse underskrevet. Bo-Vest har opsagt vor tidligere aftale. Samtidig har Bo-Vest overladt beslutningen om vintervedligeholdelse til de enkelte afdelinger. Dette uden at informere egne afdelinger. Derfor har der været meget besvær med at få godkendt den aftale de 9 andelsboligforeninger i Damgårdslunden nu harindgået.
Dette skulle nu være løst og vi får nu foretaget vintervedligeholdelse, når vejret er til dette.

Vor vedligeholdelsesaftale, der tidligere var udarbejdet af Deas stod for at skulle opdateres. Hertil valgte vi denne gang at benytte ”Vores Ejendom” som også har hjulpet andre af foreningerne i Damgårdslunden. Vi har derfor besluttet, at vi i 2023 og 2024 skal se på følgende:

Behandle cedertræ med olie på huse og skure
Kontrollere og smøre døre og vinduer
Kontrollere murværk, sokler, samt male sternbrædder inkl. udskiftning af rådne brædder.

Vi har udarbejdet budget for 2023, hvor ovennævnte vedligeholdelsesarbejder indgår. Budgettet er dog p.t. ikke helt færdigt, da vi mangler tilbud fra nogle håndværkere.

Parkering er blevet problematisk i årets løb. Dette skyldes bl.a., at der flere steder er indført regler, hvor gulplade biler ikke må parkeres. Det medfører at beboere fra andre steder benytter vor P-plads. Bestyrelsen undersøger muligheden for at indføre parkeringskontrol, så der igen bliver plads til alle i Vegavænget.

 

Vegavænget har modtaget tilbud fra Norlys, der tilbyder at indlægge fibernet i vore boliger kvit & frit. Her kan du få lynhurtigt internet fra 11 forskellige udbydere. Der er ingen tvang til at tilslutte sig – ligesom det eksisterende net bevares.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Vegavænget