Nedgravet affaldsplads i Vegavænget | AB Vegavænget

AB Vegavænget

← Tilbage til nyheder

Nedgravet affaldsplads i Vegavænget

Udgivet den 04. maj 2022

Bestyrelsen har indledt undersøgelser i forhold til den delvis nedgravede affaldsplads, der blev vedtaget på generalforsamlingen.

For at få Vestforbrændings tilladelse til at etablere affaldsøen på hjørnegrunden skal der af hensyn til tømningsbilerne fældes og beskæres træer samt flyttes en lygtepæl, ligesom reglerne for afstand til skel ikke er opfyldt.

JOCA, som er prækvalificeret (= opfylder  og har fået godkendt  standardiserede betingelser for service, produktion og kvalitetskrav) har vi haft ude for at se på og vurdere forholdene.

JOCA anbefaler kraftig at affaldsøen anlægges på p-pladsen i midtersektionen, se billede (modelfoto), da der er flere fordele ved dette.

  • Der skal kun sløjfes 1 p-plads, og der kan etableres 2 nye på hjørnegrunden, dvs. +1 ekstra p-plads
  • Vi undgår beskæring af træer og fældning samt flytning af gadelys
  • Vi undgår vedligehold af beskæringer omkring pladsen
  • Øen på hjørnegrunden vil hurtigt blive beskidt af nedfald fra træer, dvs. mere rengøring af stationerne
  • ingen skelproblematikker
  • ingen problemer med adgangsforhold til tømnings biler
  • JOCA vil på ingen måde fælde eller beskære træer, da disse er underlagt stadsgartnerne – jvf. tidligere erfaringer
  • Der er mulighed for udvidelse af øen, hvis dette skulle blive nødvendigt i fremtiden

Udfra ovenstående har bestyrelsen besluttet at følge anbefalingerne og anlægge øen på den 1. p-plads i midtersektionen.

Vi har indhentet et tilbud, som lyder på ca. kr. 240.000 ekskl. moms, og har derfor tilrettet budgettet for 2022 med en udgift på kr. 300.000, som vi foreslår taget fra hensættelsen til vedligeholdelse, som omtalt på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Nedgravet affaldsplads i Vegavænget